OM OSSVi garanterar prisvärda färska kvalitetsprodukter
för den bästa smakupplevelsen

Saraykebab grundades 2016 med målet att producera högkvalitativ kebabkött. Sedan starten har företaget levererat högkvalitativa kebabprodukter av högsta möjliga kvalitet och utvecklat till ett marknadsledande samarbetspartner inom livsmedelsindustrin. SarayKebabs produktion sker med moderna robotsystem för en säker och hygienisk livsmedelsproduktion. Produktutbud omfattar köttprodukter där kebabkött utgör basen, där vi förädlar produkter och paketering efter kunds önskemål. Samtlig produktion och distribution sker från företagets anläggning i Stockholm med placering i Västberga.

Miljövänlig produktion   
                                                                                                          
Produktionsanläggning är unik och moderniserad med robotiserade system och processer i alla led, allt för ett så effektivt men samtidigt hygieniskt tillverkningsmoment som möjligt. Tack vare det moderna produktionssystemet säkerställer Saraykebab högsta möjliga hygien i produktionen. Arbetssättet har för oss medfört en mängd förbättringar inom miljö där produktionsanläggningen uppfyller och innehar Livsmedelverkets godkännande.

Smak & Kvalitet

Produktionen grundar sig på hög livsmedelssäkerhet med bibehållen produkt och smakkvalitet. Tack vare robotiserad teknik och den innovativa produktionstekniken erbjuds kunder och konsumenter produktion efter önskemål. Produktionsteknik och utveckling kvalitetssäkras kontinuerligt under produktionens processer för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

IP Livsmedel Grundcertifiering    
                                                                                         
Saraykebab genomgår årliga och systematiserade revisoner med godkänt resultat och uppfyller med innehavande certifikat tillverkning och försäljning av köttbaserade produkter.


Kontakta oss!